Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 4. septembra 2008 - Duta proti Sodišču

(Zadeva F-103/07)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Zaposlitev - Strokovni sodelavec - Člen 2(c) RAA - Akt, ki posega v položaj - Zaupno razmerje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Radu Duta (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: F. Krieg, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti (zastopnik: M. Schauss, zastopnik)

Predmet zadeve

Po eni strani razglasitev ničnosti odločbe komisije Sodišča prve stopnje, pristojne za odločanje o ugovorih z dne 4. junija 2007, s katero je bila zavrnjena kandidatura tožeče stranke za delovno mesto strokovnega sodelavca v kabinetu sodnika Sodišča prve stopnje in po drugi strani predlog za plačilo simboličnega enega eura zaradi utrpljene škode.

Izrek sodbe

1)    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 315, 22.12.2007, str. 45, in UL C 79, 29.3.2008, str. 39 (Popravek).