Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 10. marca 2009 - Tsirimiagos proti Odboru regij

(Zadeva F-100/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Plačilo - Prenos dela osebnih prejemkov izven države napotitve - Člen 17(2)(b) Priloge VII k prejšnjim kadrovskim predpisom - Stanovanjskovarčevalni račun - Povračilo neupravičeno izplačanih zneskov - Pogoji - Nepravilnost pri prenosih - Očitnost nepravilnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgija) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Odbor regij Evropske Unije (zastopnika: P. Cervilla, zastopnik, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 21. novembra 2006 o vračilu zneskov, ki so bili izplačani tožeči stranki na podlagi korekcijskega količnika pri prenosu dela osebnih prejemkov v Francijo od aprila 2004 do maja 2005, zaradi domnevnega neupoštevanja pogojev za ta nakazila - Odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Odločba Odbora regij Evropske unije z dne 21. novembra 2006, kakor je bila spremenjena z odločbo z dne 21. junija 2007, se razglasi za nično v delu, v katerem je naloženo vračilo zneskov, izračunanih ob uporabi korekcijskega količnika za prenose, ki jih je opravil K. Tsirimiagos na svoj stanovanjskovarčevalni račun od aprila 2004 do maja 2005, v znesku 15.300 EUR.

Odboru regij Evropske unije se naloži, da K. Tsirimiagosu vrne znesek, skupaj z zamudnimi obrestmi, od plače, ki ustreza uporabi korekcijskega količnika za prenose, ki jih je K. Tsirimiagos opravil na svoj stanovanjskovarčevalni račun od aprila 2004 do maja 2005, v znesku 15.300 EUR; te obresti tečejo od dneva zahteve za vračilo do dejanskega plačila po predpisani obrestni meri Evropske Centralne Banke za operacije glavnega refinanciranja, ki je veljala za to obdobje, povišani za dve odstotni točki.

V ostalem se tožba zavrne.

Odbor regij Evropske unije nosi poleg svojih stroškov še polovico stroškov tožeče stranke.

Tožeča stranka nosi polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 269, 10.11.2007, str. 73.