Language of document :

Acțiune introdusă în data de 15 martie 2007 - Lafleur-Tighe/Comisie

(Cauza F-24/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Virginie Lafleur-Tighe (Makati, Filipine) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) de încadrare a reclamantei în gradul 13, treapta 1, la data recrutării sale în calitate de agent contractual, astfel cum rezultă această decizie din contractul de angajare semnat în data de 22 decembrie 2005;

indicarea AIPN a efectelor pe care le produce anularea deciziei atacate și în special luarea în considerare a experienței profesionale a reclamantei începând cu data de 16 noiembrie 1993, data obținerii diplomei Bachelor și reîncadrarea sa în gradul 14, retroactivă începând cu data de 22 decembrie 2005;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta invocă, în plus față de motivele foarte asemănătoare pe care le-a prezentat în cauza F-135/061, în special încălcarea principiului liberei circulații a diplomelor și a calificărilor profesionale.

____________

1 - JO C 236, 30.12.2006, p. 87.