Language of document :

Tožba, vložena 15. marca 2007 - Lafleur-Tighe proti Komisiji

(Zadeva F-24/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filipini) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanje (OPI) o razvrstitvi tožeče stranke v naziv 13, plačilni razred 1, na dan njene zaposlitve kot začasne uslužbenke, kot sledi iz pogodbe o zaposlitvi, podpisane 22. decembra 2005, naj se razglasi za nično;

OPI naj se opozori na učinke, ki jih ima razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe in zlasti na upoštevanje delovnih izkušenj tožeče stranke od 16. novembra 1993, datuma pridobitve njene diplome in njene razvrstitve v naziv 14, z retroaktvnim učinkom z dne 22. decembra 2005;

tožena stranka naj nosi svoje stroške.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka poleg sklicevanja na tožbene razloge, ki so zelo podobni tistim, na katere se je sklicevala že v zadevi F-135/061, zatrjuje zlasti kršitev načela prostega pretoka diplom in poklicnih kvalifikacij.

____________

1 - UL C 236, 30.12.2006, str. 87.