Language of document :

Kanne 21.3.2007 - Potoms ja Scillia v. parlamentti

(Asia F-26/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Gerrit Potoms (Malines, Belgia) ja Mario Scillia (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

virkamiestuomioistuimen on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 5 ja 12 artikla ovat laittomat

yksittäispäätökset, joilla kantajat nimitetään hallintovirkamiehen virkoihin, on kumottava siltä osin kuin niissä vahvistetaan kantajien palkkaluokat henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti

virkamiestuomioistuimen on todettava, että ansioita koskevien pisteiden ja ylennyspisteiden myöntämistä koskevat soveltamistoimenpiteet ovat laittomat siltä osin kuin niissä säädetään ansioita koskevien pisteiden ja ylennyspisteiden poistamisesta, jos virkamies siirtyy tehtäväryhmästä toiseen

ne yksittäispäätökset on kumottava, joilla poistettiin kantajien entisellä ura-alueellaan saavuttamat ansioita koskevat pisteet ja ylennyspisteet

ne yksittäispäätökset on kumottava, joilla kantajien palkkauksen määrittelemistä varten sovelletaan korjauskerrointa, jonka suuruus on alle 1

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat oikeudellisiin perusteisiin, jotka ovat hyvin samankaltaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa F-31/06.1

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 50.