Language of document :

2007. március 21-én benyújtott kereset - Potoms és Scillia kontra Parlament

(F-26/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Gerrit Potoms (Malines, Belgium) és Mario Scillia (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. és 12. cikkét jogellenesnek;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek tisztviselői kinevezéséről szóló egyedi határozatokat azokban a részeikben, amelyekben besorolási fokozatukat a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése alapján határozzák meg;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy az érdempontok és az előléptetési pontok odaítélésére vonatkozó végrehajtási intézkedések jogellenesek azokban a részeikben, amelyeknek értelmében a valamely besorolási osztályból egy másikba történő átmenet során az érdempontokat és az előléptetési pontokat meg kell semmisíteni;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek által előző besorolási osztályukban összegyűjtött érdempontok és előléptetési pontok megsemmisítéséről szóló egyedi határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek díjazására vonatkozó, 1-nél kisebb sokszorozási tényező alkalmazásáról szóló egyedi határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek az F-31/06. sz. ügyben1 előadottakhoz nagyon hasonló jogalapokra hivatkoznak.

____________

1 - HL C 131., 2006.6.3., 50. o.