Language of document :

2007 m. kovo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Potoms ir Scillia prieš Parlamentą

(Byla F-26/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Gerrit Potoms (Malines, Belgija) ir Mario Scillia (Briuselis, Belgija), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovų reikalavimai

Pripažinti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 ir 12 straipsniai yra neteisėti.

Panaikinti individualius sprendimus dėl ieškovų paskyrimo administratoriais tiek, kiek šiuose sprendimuose nustatomas ieškovų priskyrimas taikant Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį.

Pripažinti, kad nuopelnų balų suteikimo ir paaukštinimo priemonės yra neteisėtos tiek, kiek jos numato pirmenybės balų ir paaukštinimą panaikinimą pereinant iš vienos pareigų grupės į kitą.

Panaikinti individualius sprendimus panaikinti nuopelnų ir paaukštinimo balus, ieškovų sukauptus ankstesnėje kategorijoje.

Panaikinti individulius sprendimus taikyti mažesnį už 1 daugiklį apskaičiuojat ieškovų atlyginimus.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovų argumentai labai panašūs į pateiktus byloje F-31/061.

____________

1 - OL C 131, 2006 6 3, p. 50.