Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 21. martā - Potoms un Scillia/Parlaments

(lieta F-26/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Gerrit Potoms, Malines (Beļģija) un Mario Scillia, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāju prasījumi:

atzīt, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. un 12. pants ir prettiesiski;

atcelt individuālos lēmumus, ar kuriem prasītāji ir iecelti administratora amatā, jo tajos viņu klasifikācija ir noteikta saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punktu;

atzīt, ka piemērošanas pasākumi par nopelnu punktu piešķiršanu un paaugstināšanu nav likumīgi, jo tie paredz atcelt nopelnu un paaugstināšanas punktus, pārejot no vienas funkciju grupas uz citu;

atcelt individuālos lēmumus atcelt nopelnu un paaugstināšanas punktus, ko prasītāji ieguvuši iepriekšējā kategorijā;

atcelt individuālos lēmumus, nosakot prasītāju atlīdzibu, piemērot reizināšanas koeficientu, kas zemāks par 1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji norāda ļoti līdzīgus pamatus tiem, kādi izvirzīti lietā F-31/06 1.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 50. lpp.