Language of document :

Beroep ingesteld op 21 maart 2007 - Potoms en Scillia / Parlement

(Zaak F-26/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Gerrit Potoms (Mechelen, België) en Mario Scillia (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

de onwettigheid vast te stellen van de artikelen 5 en 12 van bijlage XIII bij het Statuut;

nietig te verklaren de individuele besluiten waarbij verzoekers in een ambt van administrateur worden aangesteld, voor zover zij daarbij krachtens artikel 5, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut worden ingedeeld;

de onwettigheid vast te stellen van de uitvoeringsmaatregelen betreffende de toewijzing van merite- en bevorderingspunten, voor zover zij bepalen dat bij overgang van de ene naar de andere functiegroep de merite- en bevorderingspunten komen te vervallen;

nietig te verklaren de individuele besluiten waarbij de merite- en bevorderingspunten die verzoekers in hun oude categorie hadden verzameld, zijn komen te vervallen;

nietig te verklaren de individuele besluiten om voor de vaststelling van verzoekers' bezoldiging een vermenigvuldigingsfactor kleiner dan 1 te gebruiken;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers voeren middelen aan die in grote mate gelijk zijn aan die welke in zaak F-31/061 zijn aangevoerd.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 50.