Language of document :

Žaloba podaná dne 26. března 2007 - Sundholm v. Komise

(Věc F-27/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Asa Sundholm (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 2. června 2006 o vyhotovení posudku o vývoji služebního postupu žalobkyně pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002, přijaté v rámci provedení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 20. dubna 2005, Sundholm v. Komise (T-86/04);

uložit žalované zaplatit v této fázi řízení 1 euro z důvodu morální újmy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně nejprve uplatňuje porušení článku 233 ES a povinnosti odůvodnění, jelikož napadené rozhodnutí neumožňuje porozumět tomu, jak byly důvody výše uvedeného rozsudku vzaty v úvahu.

Nadto žalobkyně uplatňuje, že napadené rozhodnutí jednak nedodržuje cíle sledované novým systémem hodnocení služebního postupu, a jednak je stiženo nesouladem mezi komentáři a přidělenými známkami.

Konečně žalobkyně uplatňuje porušení práva obhajoby v rozsahu, ve kterém jí skutečnosti, které byly základem pro její hodnocení, nebyly sděleny ani v okamžiku, kdy nastaly, ani v rámci postupu hodnocení.

____________