Language of document :

Tožba, vložena 26. marca 2007 - Sundholm proti Komisiji

(Zadeva F-27/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Asa Sundholm (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost Odločbe z dne 2. junija 2006 o izdaji kariernega ocenjevalnega poročila (KOP) tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002, izvršene na podlagi sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 20. aprila 2005 v zadevi Sundholm proti Komisiji (T-86/04);

toženi stranki naj se v tej fazi postopka naloži plačilo 1 evra za nepremoženjsko škodo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe najprej navaja kršitev člena 233 ES in obveznosti obrazložitve, ker izpodbijana odločba naj ne bi omogočala razumeti, kako je bila upoštevana obrazložitev navedene sodbe.

Tožeča stranka poleg tega navaja, da naj bi izpodbijana odločba na eni strani kršila cilje in namene novega sistema kariernega ocenjevanja, in na drugi strani, naj bi bila neveljavna zaradi neskladnosti med pojasnjevalnimi pripombami in dodeljenimi ocenami.

Tožeča stranka nazadnje navaja kršitev pravic do obrambe, ker naj ne bi bila obveščena o dejstvih, uporabljenih kot podlaga pri njenem ocenjevanju, niti v trenutku, ko so nastala, niti v okviru ocenjevalnega postopka.

____________