Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 - Sundholm mod Kommissionen

(Sag F-27/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelse for perioden 2001/2002 - fravær på grund af sygdom - fuldbyrdelse af dom afsagt af Retten i Første Instans - artikel 233 EF)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Asa Sundholm (Auderghem, Belgien) (ved S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra 1. juli 2001 til 31. december 2002, der blev vedtaget til fuldbyrdelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 20. april 2005, sag T-86/04, Sundholm mod Kommissionen - påstand om erstatning

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 117 af 29.5.2007, s. 37.