Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus - Sundholm versus komisjon

(Kohtuasi F-27/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2001/2002 aasta töötajate hindamine - Tervislikel põhjustel puudumine - Esimese Astme Kohtu otsuse täitmine - EÜ artikkel 233)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Asa Sundholm (Auderghem, Belgia) (esindajad: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne perioodiks 1. juuli 2001 - 31. detsember 2002, mis võeti vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 20. aprilli 2005. aasta otsuse kohtuasjas T-86/04: Sundholm vs. komisjon täitmiseks - Kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 117, 29.5.2007, lk 37