Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 - Sundholm/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-27/07)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport asupra evoluţiei carierei - Exerciţiu de evaluare 2001/2002 - Absenţă pentru motive medicale - Executarea unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanţă - Articolul 233 CE)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Asa Sundholm (Auderghem, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser și M. Velardo, agenţi)

Obiectul

Anularea raportului asupra evoluţiei carierei întocmit în privinţa reclamantei pentru perioada 1 iulie 2001-31 decembrie 2002, punerea în executare a unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanţă din 20 aprilie 2005, Sundholm/Comisia, T-86/04. Cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 117, 29.5.2007, p. 37