Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.3.2009 - Lafleur Tighe v. komissio

(Asia F-24/07)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteinen toimihenkilö - Palvelukseen ottaminen - Palkkaluokan määrittäminen - Entiset yksittäiset asiantuntijat - Työkokemus - Tutkintotodistus - Vastaavuustodistus - Tutkittavaksi ottaminen - Uusi ja olennainen seikka)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filippiinit) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja on sijoitettu virkaryhmään IV, palkkaluokkaan 13, palkkatasolle 1, kun hänet on otettu palvelukseen sopimussuhteisena toimihenkilönä, siltä osin kuin kantajan työkokemusta ei ole otettu huomioon hänen ensimmäisen tutkintonsa (Bachelor) suorittamisen ja toisen tutkintonsa (Maîtrise) suorittamisen väliseltä ajalta, ja kantajan sijoittaminen taannehtivasti palkkaluokkaan 14

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 117, 26.5.2007, s. 36.