Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. március 12-i ítélete - Lafleur Tighe kontra Bizottság

(F-24/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Felvétel - Besorolási fokozatba történő besorolás - Korábbi egyéni szakértők - Szakmai tapasztalat - Oklevél - Egyenértékűségi igazolás - Elfogadhatóság - Lényeges új körülmény)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Fülöp-szigetek) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a felperest szerződéses alkalmazottként történő felvételekor a IV. besorolási osztály 13. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába sorolta be azért, mert szakmai tapasztalatának kiszámításakor nem vette figyelembe az első (Bachelor) és a második (Maîtrise) oklevél megszerzése között eltelt időszakot, másrészt a felperesnek a 14. besorolási fokozatba történő, visszaható hatályú újrabesorolása iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 117., 2007.5.26., 36. o.