Language of document :

2009 m. kovo 12 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Lafleur Tighe prieš Komisiją

(Byla F-24/07)1

(Viešoji tarnyba - Sutartininkai - Įdarbinimas - Priskyrimas lygiui - Buvę individualūs ekspertai - Profesinė patirtis - Diplomas - Atitikties sertifikatas - Priimtinumas - Nauja esminė faktinė aplinkybė)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filipinai), atstovaujama advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

Pirma, Paskyrimų tarnybos sprendimo priskirti ieškovę IV pareigų grupės 13 lygio 1 pakopai įdarbinant ją sutartininke dalies, kurioje apskaičiuojant jos profesinę patirtį neatsižvelgta į laikotarpį tarp pirmojo (bakalauras) ir antrojo (magistras) diplomų gavimo dienų, panaikinimas ir, antra, ieškovės priskyrimas 14 lygiui atgaline data.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 117, 2007 5 26, p. 36.