Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-12 ta' Marzu 2009 - Lafleur Tighe vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-24/07)1

(Servizz pubbliku - Membri tal-persunal kuntrattwali - Reklutaġġ - Klassifikazzjoni fil-grad - Ex esperti individwali - Esperjenza professjonali - Lawrea - Ċertifikat ta' ekwivalenza - Ammissibbiltà - Fatt ġdid u sostanzjali)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Virginie Lafleur Tighe (Makati, il-Filippini) (rappreżentanti: S. Rodrigues u C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li tikklassifika lir-rikorrenti fil-grupp ta' funzjoni IV, fil-grad 13, skala 1, fir-reklutaġġ tagħha bħala aġent kuntrattwali, peress li fil-kalkolu tal-esperjenza professjonali tagħha ma ttiħidx inkunsiderazzjoni l-perijodu inkluż fil-kisba tal-ewwel lawrea (Bachelor) u l-kisba tat-tieni lawrea tagħha (Masters), u min-naħa l-oħra, ir-riklassifikazzjoni retroattiva tar-rikorrenti fil-grad 14.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________

1 - ĠU C 117, 26.5.2007, p. 36.