Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 12 mars 2009 - Lafleur Tighe mot kommissionen

(Mål F-24/07)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Rekrytering - Placering i lönegrad - Tidigare enskilda experter - Yrkeserfarenhet - Utbildningsbevis - Intyg om likvärdighet - Upptagande till sakprövning - Ny och väsentlig omständighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filippinerna) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Dels ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att placera sökanden i personalgrupp IV, lönegrad 13, löneklass 1 vid dennes rekrytering som kontraktsanställd, såvitt perioden mellan sökandens första utbildningsbevis (Bachelor-examen) och andra utbildningsbevis (maîtrise-examen) inte beaktats vid beräkningen av sökandens arbetslivserfarenhet, dels omplacering av sökanden i lönegrad 14 med retroaktiv verkan

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 117, 26.5.2007, s. 36.