Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. prosince 2010 - Bleser v. Soudní dvůr

(Věc F-25/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel - Články 2 a 13 přílohy XIII ke služebnímu řádu - Zásada transparentnosti - Zásada souladu mezi platovou třídou a pracovním místem - Zákaz jakékoli diskriminace na základě věku - Povinnost péče vůči zaměstnancům - Zásada řádné správy - Zásada právní jistoty a zásada zákazu zpětné účinnosti - Pravidlo zakazující reformatio in pejus - Zásada ochrany legitimního očekávání - Zásada dobré víry - Zásada patere legem quam ipse fecisti"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Thomas Bleser (Nittel, Německo) (zástupci: P. Goergen a M. Wehrheim, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie (zástupci: původně M. Schauss, zmocněnec, poté A. V. Placco a M. Glaeser, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovaného: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a M. Simm, zmocněnkyně)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Soudního dvora o zařazení žalobce uvedeného na seznamu kandidátů vhodných k přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost podle méně příznivých ustanovení nového služebního řádu [článek 12 přílohy XIII k nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků] - Žaloba na náhradu škody s příslušenstvím

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 26.5.2007, s. 36.