Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14/12/2010 -Bleser/Curtea de Justiție

(Cauza F-25/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Încadrarea în grad în aplicarea noilor norme mai puţin favorabile - Articolele 2 şi 13 din anexa XIII la statut - Principiul transparenţei - Principiul corespondenţei între grad şi post - Interdicţia oricărei discriminări pe criteriul vârstei - Obligația de solicitudine - Principiul bunei administrări - Principiile securităţii juridice şi neretroactivităţii - Regula interdicţiei reformatio in pejus - Principiul protecției încrederii legitime - Principiul bunei credinţe -Principiul patere legem quam ipse fecisti)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Thomas Bleser (Nittel, Germania) (reprezentanți: P. Goergen și M. Wehrheim, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Schauss, agent, ulterior A. V. Placco și M. Glaeser, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Arpio Santacruz și M. Simm, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Curţii de Justiţie referitoare la încadrarea reclamantului, înscris pe lista de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut, prin aplicarea dispoziţiilor mai puţin favorabile ale acestuia [articolul 12 din anexa XIII a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcţionarilor] - Cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 117, 26.5.2007, p. 36