Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 14. decembra 2010 - Bleser proti Sodišču

(Zadeva F-25/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil - Člena 2 in 13 priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Načelo preglednosti - Načelo ustreznosti med nazivom in delovnim mestom - Prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi starosti - Dolžna skrbnost - Načelo dobrega upravljanja - Načeli pravne varnosti in prepovedi retroaktivnosti - Pravilo prepovedi reformatio in pejus - Načelo varstva zaupanja v pravo - Načelo dobre vere - Načelo patere legem quam ipse fecisti)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Thomas Bleser (Nittel, Nemčija) (zastopnika: P. Goergen in M. Wehrheim, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopniki: sprva M. Schauss, zastopnik, nato A. V. Placco in M. Glaeser, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in M. Simm, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Sodišča o razporeditvi tožeče stranke na rezervni seznam, preden so začeli veljati novi Kadrovski predpisi, na podlagi manj ugodnih določb (člen 12 Priloge XIII Uredbe (ES, Euratom) št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike) - Odškodninski zahtevek.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Vsaka stranka nosi lastne stroške.

____________

1 - UL C 117, 26.5.2007, str. 36.