Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 9. července 2010 - Potoms a Scillia v. Parlament

(Věc F-26/07)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 26.5.2007, s. 37.