Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-9 ta' Lulju 2010 - Potoms u Scillia vs Il-Parlament

(Kawża F-26/07) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 117, 26.05.2007, p. 37.