Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 9. júla 2010 - Potoms a Scillia/Parlament

(vec F-26/07)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007, s. 37.