Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 9 juli 2010 - Potoms och Scillia mot parlamentet

(Mål F-26/07)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 117, 26.05.2007, s. 37.