Language of document : ECLI:EU:C:2010:525

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

PEDRO Cruz Villalón

prednesené 14. septembra 2010 1(1)

Vec C‑51/08(pozri vec C‑47/08)1 – Jazyk prednesu: španielčina.