Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 18. november 2002 i sag T-190/99 DEP, Sniace SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Fastsættelse af sagsomkostninger)

    (Processprog: spansk)

I sag T-190/99 DEP, Sniace SA, Madrid, ved abogados J.L. Baró Fuentes, A. Gómez de Liaño y Botella og F. Rodriguez Carretero, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: G. Rozet og J.L. Buendia Sierra), angående en begæring om fastsættelse af de sagsomkostninger, Kommissionen skal erstatte sagsøgeren i henhold til kendelse afsagt af formanden for Rettens Femte Udvidede Afdeling den 4. april 2001 i sag T-190/99, Sniace mod Kommissionen, har Retten (Femte Udvidede Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, R. García-Valdecasas, og dommerne P. Lindh, R.M. Moura Ramos, J.D. Cook og H. Legal; justitssekretær: H. Jung, den 18. november 2002 afsagt kendelse, hvis konklusion lyder således:

De sagsomkostninger, Kommissionen skal erstatte sagsøgeren i sag T-190/99, fastsættes til 14 300 EUR.

____________

1 - (EFT C 333 af 20.11.1999.