Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

     den 11 december 2001

i mål T-191/99: David Petrie m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission(1)

    (Insyn ( Allmänhetens tillgång till handlingar ( Kommissionens beslut 94/90/EKSG, EG, Euratom ( Fördragsbrottsförfarande ( Formell underrättelse ( Motiverat yttrande ( Undantag avseende skydd för det

allmänna samhällsintresset ( Inspektioner och undersökningar ( Rättsliga förfaranden ( Upphovsmannaregeln ( Direkt effekt av artikel 255 EG)

    (Rättegångsspråk: italienska)

    (Preliminär översättning; den slutgiltiga översättningen kommer att publiceras i "Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt")

I mål T-191/99, David Petrie, Victoria Jane Primhak och David Verzoni, Verona (Italien), Neapel (Italien) och Bologna (Italien), Associazione lettori di lingua straniera in Italia incorporating Committee for the Defense of Foreign Lectures (ALLSI/CDFL), Verona, företrädda av advokaterna L. Picotti och C. Medernac, med delgivningsadress i Luxemburg, mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: Stancanelli och U. Wölker), angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 juli 1999 att vägra tillgång till handlingar som hänför sig till överträdelseförfarande nr 96/2208 i enlighet med artikel 226 EG mot Republiken Italien, vilket beslut avser situationen för lektorer i främmande språk anställda vid italienska universitet, har förstainstansrätten (fjärde avdelningen i utökad sammansättning), sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna R. García-Valdecasas, V. Tiili, R.M. Moura Ramos och J.D. Cooke, justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González, den 11 december 2001 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)Talan ogillas.

2)Sökandena skall bära sina rättegångskostnader och ersätta svarandens rättegångskostnad.

____________

1 - EGT C 314, 30.10.1999.