Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Németország) által 2020. március 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DS kontra Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

(C-145/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: DS

Alperesek: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikke (2) bekezdésének d) pontját, hogy a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 hatálya alá eső jármű az azonos fajtájú áruk tekintetében szokásos minőséget és teljesítményt mutatja fel, amelyet a fogyasztó észszerűen elvárhat, ha a jármű a 715/2007/EK rendelet 3. cikkének 10. pontja és 5. cikkének (2) bekezdése értelmében vett tiltott hatástalanító berendezéssel van felszerelve, a jármű típusa azonban mégis érvényes EK-típusjóváhagyással rendelkezik, így a jármű közúti közlekedésben használható?

Úgy kell-e értelmezni a 715/2007/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy az e rendelet 3. cikkének 10. pontja értelmében vett hatástalanító berendezés, amely úgy van kialakítva, hogy a kipufogógáz-visszavezetés a laboratóriumi körülmények közötti próbaüzemen kívüli valós vezetési feltételek között csak akkor működik teljes mértékben, ha a külső hőmérséklet 15 °C és 33 °C között van, e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megengedhető lehet, vagy az említett kivétel már eleve nem alkalmazható a kipufogógáz-visszavezetés teljes körű működésének olyan feltételekre való korlátozása miatt, amelyek az Európai Unió bizonyos részein csak az év mintegy felében állnak fenn?

Úgy kell-e értelmezni az 1999/44/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdését, hogy a járműnek a 715/2007/EK rendelet – e rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének 10. pontja szerinti tiltott hatástalanító berendezéssel való felszerelésében megnyilvánuló hiba akkor minősül e rendelkezés értelmében csekély mértékűnek, ha az átvevő e berendezés meglétének és működési módjának ismeretében mégis megvásárolta a járművet?

____________

1 HL 1999. L 171., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.

2 HL 2007. L 171., 1. o.