Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 29 ianuarie 2019 – Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

(Cauza C-59/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Intimată în recurs: Booking.com BV

Întrebarea preliminară

Articolul 7 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei acțiuni în încetarea anumitor practici, este competentă instanța de la locul faptei prejudiciabile dacă se are în vedere că practica incriminată este reglementată prin dispoziții contractuale, însă reclamantul pretinde că aceste dispoziții sunt bazate pe un abuz de poziție dominantă din partea pârâtei?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.