Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 25. februārī - Tomas/Parlaments

(lieta F-31/08)

Tiesvedības valoda - lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stanislovas Tomas, Pavlodara (Kazahstāna) (pārstāvis - M. Michalauskas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma par prasītāja atlaišanu no darba atcelšana un morālā kaitējuma un materiālo zaudējumu atlīdzināšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu par prasītāja atlaišanu no darba;

piespriest atbildētājam samaksāt prasītājam summu EUR 125 000 apmērā kā morālā kaitējuma un materiālo zaudējumu atlīdzību;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________