Language of document :

Иск, предявен на 28 февруари 2008 г. - Nanopoulos/Комисия

(Дело F-30/08)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Photius Nanopoulos (Люксембург, Великото херцогство Люксембург) (представител: V. Christianos, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Осъждане на Комисията да заплати на ищеца парична сума като обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушението на основните му права, засягащо неговата чест и добро име.

Искания на ищеца

да се осъди Комисията да заплати на ищеца като обезщетение за претърпените нематериални вреди сумата в размер на 850 000 EUR, представляваща обезщетение за вредите, нанесени на неговото здраве,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________