Language of document :

Žaloba podaná dne 3. března 2008 - Klein v. Komise

(Věc F-32/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Marie-Claude Klein (Grasse, Francie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 4. května 2007, kterým se žalobkyni nepřiznává částka splatná v případě smrti, příspěvek v případě úmrtí a sirotčí důchod

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí přijaté ředitelem Úřadu pro správu a výplatu individuálních pohledávek Evropské komise ze dne 4. května 2007;

zrušit v případě potřeby rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá stížnost žalobkyně;

uvést orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které má zrušení napadených rozhodnutí a zejména přiznání nároku žalobkyně na příspěvek v případě úmrtí, částku splatnou v případě smrti a sirotčí důchod (vypočtený na základě důchodu prvního sirotka);

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________