Language of document :

Beroep ingesteld op 3 maart 2008 - Klein / Commissie

(Zaak F-32/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marie-Claude Klein (Grasse, Frankrijk) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 4 mei 2007 houdende weigering om verzoekster in het genot te stellen van een overlijdenskapitaal, een overlijdensuitkering en een wezenpensioen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de directeur van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten van de Europese Commissie van 4 mei 2007;

voor zover nodig, nietig te verklaren het besluit van het TABG houdende afwijzing van verzoeksters klacht;

het TABG te wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten en met name de erkenning dat verzoekster recht heeft op de overlijdensuitkering, het overlijdenskapitaal en het wezenpensioen (berekend op basis van het eerste wezenpensioen);

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________