Language of document :

Acțiune introdusă la 11 martie 2008 - Simon/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-34/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Anne Simon (Nouackhott, Mauritanie) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 25 octombrie 2007 a Oficiului Comunităților Europene pentru Selecția Personalului de a nu înscrie numele reclamantei pe lista candidaților care au reușit la concurs și în baza de date CAST 27/Relex.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 25 octombrie 2007 a Oficiului Comunităților Europene pentru Selecția Personalului de a nu înscrie numele reclamantei pe lista candidaților care au reușit la concurs și în baza de date CAST 27/Relex.;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________