Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 21 octombrie 2009 - V/Comisia

(Cauza F-33/08)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Recrutare - Refuzul angajării ca urmare a inaptitudinii fizice pentru exercitarea atribuțiilor - Legalitatea procedurii - Legalitatea vizitei medicale de angajare - Acte pregătitoare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: V (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: C. Ronzi, A. Grauling și É. Boigelot, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Lozano Palacios și D. Martin, agenți)

Obiectul

Funcție publică - Anularea deciziei Comisiei din 15 mai 2007 prin care reclamanta a fost informată că nu este aptă din punct de vedere fizic să își exercite atribuțiile, și o cerere de reparare a prejudiciului moral și material

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Comisia Comunităților Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de V.

V. suportă jumătate din cheltuielile de judecată efectuate.

____________

1 - JO C 158, 21.6.2008, p. 26.