Language of document :

2021 m. balandžio 13 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Porr Bau GmbH / Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Byla C-238/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Porr Bau GmbH

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią atliekų statusas prarandamas tik tada, kai atliekos arba senos medžiagos arba iš jų gautos medžiagos tiesiogiai naudojamos kaip žaliavų arba iš pirminių žaliavų pagamintų produktų pakaitalai arba yra paruošiamos naudoti pakartotinai, neprieštarauja 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB1 6 straipsnio 1 dalies nuostatoms?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

2.    Ar nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos iškastų medžiagų atliekų statusas gali būti prarandamas ne anksčiau nei pakeitus žaliavas ar iš pirminių žaliavų pagamintus produktus, prieštarauja 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalies nuostatoms?

Jei į pirmąjį ir (arba) antrąjį klausimus būtų atsakyta neigiamai:

3.    Ar nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos iškastų medžiagų atliekų statusas negali būti prarandamas tada, kai nesilaikoma arba ne visiškai laikomasi formalių kriterijų (visų pirma registravimo ir dokumentų rengimo reikalavimų), kurie neturi aplinkai reikšmingos įtakos įgyvendintai priemonei, nors iškastos medžiagos vertės yra aiškiai mažesnės už konkrečiai numatytai paskirčiai nustatytas ribines vertes (kokybės klasė), prieštarauja 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalies nuostatoms?

____________

1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).