Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums – Achab/EESK

(lieta F-21/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētais nosacījums – Nepamatotu maksājumu atgūšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mohammed Achab (Brisele, Beļģija) (pārstāvis N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) (pārstāves M. Arsène un G. Boudot)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru aptur ekspatriācijas pabalsta maksāšanu prasītājam un uzsāk jau izmaksātā pabalsta atgūšanu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 9. jūnija lēmumu, ciktāl ar to, sākot ar 2010. gada 1. jūliju, aptur ekspatriācijas pabalsta maksāšanu M. Achab;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sedz savus izdevumus un atlīdzina pusi no M. Achab tiesāšanās izdevumiem;

M. Achab sedz pusi savu izdevumu.

____________

1      OV C 133, 05.05.12., 30. lpp.