Language of document :

15. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (CESE)

(kohtuasi F-21/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (CESE)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega võeti hagejalt kodumaalt lahkumise toetuse saamise õigus ning nõuti tagasiulatuvalt selle toetuse tagasimaksmist.

Hageja nõuded

tühistada CESE ametisse nimetava asutuse 9. juuni 2011. aasta otsus, millega võeti hagejalt kodumaalt lahkumise toetuse saamise õigus alates 1. juulist 2010 ning nõuti tagasiulatuvalt, et ta maksaks tagasi pärast seda kuupäeva saadud toetuse;

tühistada vajalikul määral CESE ametisse nimetava asutuse kaudne otsus lükata tagasi hageja poolt 9. septembril 2011 personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebus;

kohustada CESE-d hüvitama hagejale alates 1. juulist 2010 tagasinõutud kodumaalt lahkumise toetuse ning maksma välja alates 9. juunist 2011 maksmata jäänud kodumaalt lahkumise toetuse, mõlemad koos viivitusintressiga Euroopa Keskpanga rakendatavas määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

mõista kohtukulud välja CESE-lt.