Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-19/12)1

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Hagiavaldus, mis esitati faksi teel hagi esitamise tähtajal – Advokaadi omakäeline allkiri, mis erineb kirja teel saadetud hagiavalduse originaalil märgitud allkirjast – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus – Olematus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayer, J. Baquero Cruz ja advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni teatis, mis sisaldab ühte või mitut otsust hageja haldusseisundi kohta, ja kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja Luigi Marcucciolt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 ELT C 138, 12.5.2012, lk 34.