Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. februarja 2007 - Guarneri proti Komisiji

(Zadeva F-62/06)1

(Uradniki - Osebni prejemek - Družinski dodatki - Dodatek za vzdrževanega otroka - Pravilo o preprečevanju kopičenja, ki se uporabi za nacionalne dodatke)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot. avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Curall in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti, na eni strani, Odločbe Komisije z dne 5. avgusta 2005, s katero se z uporabo pravila o preprečevanju kopičenja iz člena 67(2) Kadrovskih predpisov belgijska družinska pokojnina odbije od družinskih dodatkov, ki jih je prejela tožeča stranka, in na drugi strani, Odločbe OPI z dne 14. februarja 2006 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila zoper izpodbijano odločbo.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 5. avgusta 2005 se razglasi za nično v delu, kjer določa odbitek zneska belgijske družinske pomoči, ki jo je prejela D. Guarneri kot dodatek za vzdrževanega otroka, ki ji je bil nakazan.

V ostalem delu se predlogi zavrnejo.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 165 z dne 15.07.2006, str. 35.