Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetí senát) ze dne 10. července 2008 - Cathy Sapara v. Eurojust

(Věc F-61/06)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Přijímání - Zkušební doba - Prodloužení zkušební doby - Propuštění po uplynutí zkušební doby - Povinnost uvést odůvodnění - Právo na obhajobu - Zjevně nesprávné posouzení - Psychické obtěžování"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cathy Sapara (La Haye, Nizozemsko) (zástupci: G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Eurojust (zástupce: L. Defalque, advokát)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí EUROJUST ze dne 6. července 2005, kterým byla vypovězena smlouva dočasného zaměstnance po ukončení jeho zkušební doby, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 165, 15.7.2006, s. 35.