Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 10. juli 2008 - Cathy Sapara mod Eurojust

(Sag F-61/06) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - ansættelse - prøvetid - forlængelse af prøvetiden - afskedigelse ved prøvetidens udløb - begrundelsesforpligtelse - retten til forsvar - åbenbart fejlskøn - psykisk chikane)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Cathy Sapara (Haag, Nederlandene) (ved avocats G. Vandersanden og C. Ronzi)

Sagsøgt: Eurojust (ved avocat L. Defalque)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af EUROJUST's afgørelse af 6. juli 2005, hvorved sagsøgerens ansættelseskontrakt som midlertidigt ansat bringes til ophør ved prøvetidens udløb, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Eurojust frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 165 af 15.7.2006, s. 35.