Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 10. juuli 2008. aasta otsus - Cathy Sapara versus Eurojust

(Kohtuasi F-61/06)1

(Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Töölevõtmine - Katseaeg - Katseaja pikendamine -Vallandamine katseaja lõpus - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Ilmne hindamisviga -Vaimne ahistamine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cathy Sapara (Haag, Madalmaad) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Kostja: Eurojust (esindaja: advokaat K. Defalque)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada EUROJUST'i 6. juuli 2005. aasta otsus, millega hageja ajutise teenistuja leping lõpetati tema katseaja lõpus ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 165, 15.7.2006, lk 35.