Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 30. janvārī - Faria/ITSB

(lieta F-7/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie-Hélène Faria, Muchamiel (Spānija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu par periodu no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim, kā arī piespriest atbildētājam atlīdzināt prasītājas ciestos zaudējumus.

Prasītājas prasījumi:

atcelt novērtējuma ziņojumu par periodu no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim;

vajadzības gadījumā atcelt 2008. gada 17. oktobra lēmumu noraidīt prasītājas sūdzību;

piespriest atbildētājam atlīdzināt zaudējumus, lai segtu morālo kaitējumu, kas ex aequo et bono novērtēts 100 000 EUR apmērā;

piespriest ITSB atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________