Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus - Fares versus komisjon

(kohtuasi F-6/09)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Palgaastme määramine - Töökogemuse arvessevõtmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Soukaïna Fares (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada otsus määrata hageja teenistusüksuse III palgaastmele 8.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni otsus, millega S. Fares määrati lepinguliste töötajate teenistusüksuse III palgaastmele 8, nagu see otsus tuleneb S. Faresi 28. märtsi 2008. aasta lepingulise töötaja töölepingust.

Jätta kõik kohtukulud komisjoni kanda.

____________

1 - ELT C 69, 21.3.2009, lk 54.