Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 16. decembra rīkojums - AG/Parlaments

(lieta F-25/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atlaišana pārbaudes laika beigās - Acīmredzama nepieņemamība - Prasības nokavējums - Paziņošana ar ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AG (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - S. Seyr un V. Montebello-Demogeot)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas atlaišanu pārbaudes laika beigās, kā arī prasība atlīdzināt kaitējumu, ko tā esot cietusi

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

AG atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 161, 19.06.2010., 58. lpp.