Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-16 ta' Diċembru 2010

AG vs Il-Parlament

(Kawża F-25/10)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Tkeċċija wara li ntemm il-perijodu ta' prova - Inammissibbiltà manifesta - Dewmien fil-preżentata ta' rikors - Notifika permezz ta' ittra reġistrata b'avviż ta' riċevuta)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: AG (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues u C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: S. Seyr u V. Montebello-Demogeot, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni ta' tkeċċija tar-rikorrenti wara li ntemm il-perijodu ta' prova kif ukoll talba għall-ħlas tad-danni allegatament subiti.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

AG għandha tbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 161, 19.06.2010, p. 58