Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 16. aprīlī - Allen/Komisija

(lieta F-23/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Finola Allen (Armação de Pera, Portugāle) (pārstāvji - L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru noraidīts pieteikums par smagas slimības atzīšanu, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2009. gada 30. jūnija lēmumu noraidīt viņas pieteikumu par smagas slimības atzīšanu un, ja nepieciešams, atcelt 2009. gada 17. jūlija lēmumu;

ja nepieciešams, atcelt 2010. gada 8. janvāra lēmumu noraidīt sūdzības iesniedzējas sūdzību;

tā rezultātā atzīt smagas slimības pastāvēšanu sakarā ar viņas slimībām, kuras norādītas viņas 19. maija pieteikumā un kuras uzskaitījums papildināts 2009. gada 2. jūlijā, un atzīt pilnu apdrošināšanu no 2009. gada 1. jūlija;

pakārtoti, atzīt veselības apdrošināšanu līdz 2009. gada 10. jūlijam,

piespriest zaudējumu atlīdzināšanu ex aequo et bono un provizoriski 1 EUR apmērā;

piespriest Eiropas Komisija atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________